PRIVACY POLICY

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met WorXout.

Bedrijfsgegevens:

Naam: WorXout
Adres: Noordeinde 4a, 4481 BJ Kloetinge
Telefoonnummer: 06 – 22 87 82 00
KvK: 54497817
Websitewww.worxout.nl

De website van WorXout (www.worxout.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. WorXout is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met WorXout zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

WorXout verzamelt persoonsgegevens via www.worxout.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op onze website
 2. Via de WorXout nieuwsbrief

4.1 FORMULIEREN

De WorXout website is voorzien van een contactformulier.

In dit formulier vragen we u om:

 • Uw voornaam,
 • achternaam,
 • e-mailadres,
 • een bericht.

De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om u te benaderen. Dit doen we telefonisch, per e-mail.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de WorXout nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van WorXout. U kunt zich aanmelden door naar de website te gaan en uw e-mailadres in te voeren in het daarvoor bestemde nieuwsbrief formulier.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de WorXout  nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

WorXout werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor WorXout essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft WorXout zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Op de WorXout website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.worxout.nl  Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERINGVAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

WorXout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

WorXout treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van WorXout.
 • Het personeel van WorXout gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • WorXout maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • WorXout registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN 

Hebt u een klacht over de manier waarop WorXout met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy statement? Neem contact met ons op.  

VOLG WORXOUT OP FACEBOOK

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van WorXout

   Terug naar boven

  Inschrijven voor personal coaching